วันเสาร์, กันยายน 17, 2548

เวบรีพอร์ต Update แล้ว (patch level 1)

พึ่งได้รับการ Feed Back จากยูสเซอร์อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองว่า รายงานแสดงสถานะของผู้ป่วยในทั้งหมด นั้นหน่ะยังไม่ถูกใจ ว่างั้น ก็ถามว่าเป็นอย่างไร ต้องการอะไรเพิ่มเติม ก็อายุแสดงไม่ครบอ่ะเด่ มีแต่ ปี ขาด เดือน กะวันไป เพิ่มให้หน่อยแล้วเธอ ก็จากปายยยย

อ๋อได้ จัดให้ จะไปยากอะไร ก็เพียงแต่เปลี่ยนฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคำนวณอายุ จาก calage3 เป็น calage2 ซะก็สิ้นเรื่อง เจ้า calage2 นี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสุรชัย ต่อวงศ์อีกแล้วเขียนให้ ต้องขอขอบใจในความเอื้ออาทรอีกครั้ง เป็นฟังก์ชั่นที่รับค่าพารามิเตอร์มาสองค่าคือ t_visit.visit_begin_visit_time กับ t_patient.patient_birthday แล้วก็เอาไปคำนวณรีเทอร์นค่าออกมาเป็นเทกซ์ (ปี เดือน วัน) หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ

CREATE OR REPLACE FUNCTION calage2(date, date)
RETURNS text AS
'
DECLARE
mm INTEGER := 0;
dd INTEGER := 0;

y INTEGER := 0;
m INTEGER := 0;
d INTEGER := 0;

age TEXT := \'\';
BEGIN
dd := $1-$2;

IF ( dd>365 OR dd=365 )
THEN
y := dd/365;
ELSE
y := 0;
END IF;

mm := dd-y*365;

IF ( mm>30 OR mm=30 )
THEN
m := mm/30;
ELSE
m := 0;
END IF;

d := mm-m*30;

IF y > 0
THEN
age := y|| \' ปี \';
END IF;

IF m > 0
THEN
age := age||(m|| \' เดือน \');
END IF;

IF d > 0
THEN
age := age||(d|| \' วัน \');
END IF;

IF d = 0
THEN
age := age||(d|| \' วัน \');
END IF;


RETURN age;
END;

'
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;

ส่วนวิธีการอัพเดทคือ

เห็นว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญก็เลยรีบมาบอกกล่าวกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกในการเลือกดู เลือกใช้กันน่ะครับi thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here  


แสดงความคิดเห็น
Powered for by Blogger Templates free hit counter code
Copyright ? 2008-2009 Uthai Lueadnakrop. All Rights reserved