วันเสาร์, ตุลาคม 29, 2548

apt-get update

กลับจากไปเที่ยวมา ก็ไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์เท่าไหร่ เนื่องจากแม่บ้านใช้ค้นคว้างานที่จะต้องไป Present ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟังเกี่ยวกับการค้นคว้าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวล าที่เรียนมา ปีกว่าๆ พึ่งจะมีโอกาสใช้เมื่อคืนนี้เอง ก็กะว่าจะ update ซะหน่อย ที่ไหนได้ พอสั่ง apt-get update ก็ได้ข้อความดังนี้

debian:/home/uthai# apt-get update
Get:1 http://linux.thai.net etch/main Packages [3477kB]
Err http://linux.thai.net etch/main Packages
Error reading from server - read (104 Connection reset by peer)
Hit http://linux.thai.net etch/main Release
Hit http://linux.thai.net etch/contrib Packages
Hit http://linux.thai.net etch/contrib Release
Hit http://linux.thai.net etch/non-free Packages
Hit http://linux.thai.net etch/non-free Release
Hit http://linux.thai.net ./ Packages
Ign http://linux.thai.net ./ Release
Get:2 http://linux.thai.net etch/main Sources [1334kB]
Err http://linux.thai.net etch/main Sources
Error reading from server Remote end closed connection
Hit http://linux.thai.net etch/main Release
Hit http://linux.thai.net etch/contrib Sources
Hit http://linux.thai.net etch/contrib Release
Hit http://linux.thai.net etch/non-free Sources
Hit http://linux.thai.net etch/non-free Release
Failed to fetch http://linux.thai.net/pub/mirrors/debian/dists/etch/main/binary- i386/Packages.gz Error reading from server - read (104 Connection reset by peer )
Failed to fetch http://linux.thai.net/pub/mirrors/debian/dists/etch/main/source/ Sources.gz Error reading from server Remote end closed connection
Reading Package Lists... Done
W: Couldn't stat source package list http://linux.thai.net etch/main Packages (/ var/lib/apt/lists/linux.thai.net_pub_mirrors_debian_dists_etch_main_binary-i386_ Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
debian:/home/uthai#
จ ริงแล้วผมเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้ว แต่ก็ลองตื้อดู ครั้งสองครั้งก็โอเช แต่คราวนี้ไม่แฮะ ออกมารูปนี้ตลอด เลย apt-get อะไรต่อไปอีกไม่ได้ ใครเจอแบบนี้แก้ไขได้อย่างไร รบกวนเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ จะว่าเน็ต้ช้าก็ใช่ แต่ไม่น่าจะช้าจนทำอะไรไม่ได้ขนาดนี้ ตอนที่บล็อกอยู่นี่สปีดก็ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวจะลองค้นดูหน่อย มันอึดอัดซะเหลือเกิน โฮ่ยแสดงความคิดเห็น
Powered for by Blogger Templates free hit counter code
Copyright ? 2008-2009 Uthai Lueadnakrop. All Rights reserved