วันจันทร์, ตุลาคม 10, 2548

เวบรีพอร์ต Update 9 ตุลาคม 2548

สัปดาห์ที่ผ่านมา พยายามปรับปรุงเวบรีพอร์ตอันเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม เริ่มต้นด้วยรายงานผู้ป่วยเบาหวานจำแนกตามสิทธิบัตร แยกเป็นคน (ผู้ป่วยรายใหม่ในปี) ครั้ง (จำนวนที่มา visit) ในเครือข่าย นอกเครือข่าย ในเครือข่ายตามความหมายของผมคือว่า สถานบริการที่อยู่ในคัพของท่าน รวมถึง PCU ทุกแห่งด้วยนะ เช่น 1 โรงพยาบาล 4 สถานีอนามัย ถือเป็นในเครือข่ายทั้งหมด (เอามาคิดเฉพาะ hospmain นะครับ ) วิธีการของผมคือสร้างเป็นตารางฝังไว้ใน Hospital OS อีกหนึ่งตาราง รายละเอียดก็ไม่มากมายอะไร สามารถดรอปทิ้งได้เมื่อเบื่อหน่าย ก้าย เซ็ง วิธีการสร้างก็คือ เอาชื่อว่า r_service_incup แล้วกันนะครับ มีอยู่ฟิลด์เดียวแค่นั้น

CREATE TABLE service_cup
(
off_code varchar
)

แล้ววิธีการเอารหัสสถานบริการใส่คือ

INSERT INTO service_cup VALUES ('99999');

เมื่อ 99999 คือรหัสสถานพยาบาลที่อยู่ในคัพของท่านเองนะ แล้วอีกตารางหนึ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือ r_village_inpcu (รายชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ PCU โรงพยาบาล) มีอยู่ด้วยกัน 3 ฟิลด์ดังนี้

CREATE TABLE r_village_inpcu
(
village_code varchar,
village_name varchar,
tambon varchar(255)
)

โดยที่ village_code คือเลขหมู่บ้านคือ 1,01 2,02 ....10,11 เหตุที่ต้องมี 01,02 .... 09 ก็เพราะว่าเวลาทำบัตรอาจจะไม่ได้กรอกข้อมูลเป็น 1 อาจกรอกเป็น 01 ก็ได้ใครจะรู้ถ้าเราเอาแค่ 1 แล้วคนที่ถูกกรอกเป็น 01 ก็จะ loss ไป หรือจะเพิ่มเป็น 001,002 ..... 009 ก็ได้นะครับ ไม่ว่ากัน ส่วนเจ้า village_name คือชื่อหมู่บ้านนั่นเอง เช่น บ้านทุ่งสุนัขไม่แล บ้านดอนน้ำท่วม ๆลๆ ก็ว่ากันไป ส่วนฟิลด์สุดท้ายคือ tambon คือรหัสตำบลที่หมู่บ้านเหล่านี่ตั้งอยู่ หาได้โดยการดูที่ f_address_id จากตาราง f_address นะครับ จะมีอยู่ด้วยกัน 6 หลัก 2 หลักแรกคือรหัสจังหวัดเช่นลำพูน มีรหัสนำหน้าด้วย 51 อีกสองหลักต่อมาเป็นรหัสอำเภอ เช่นทุ่งหัวช้าง ก็เป็น 5105 สองหลักสุดท้ายคือรหัสตำบลนะครับ เช่นตำบลทุ่งหัวช้างก็จะมีรหัสเป็น 510501 วิธีการดูจากตาราง f_address คือ สมมติว่าผมอยากทราบว่า อำเภอทุ่งหัวช้างมีกี่ตำบลอะไรบ้างก็อาจจะคิวรี่ด้วย คำสั่ง

SELECT * FROM f_address WHERE address_amphur_id like '5105%' AND address_tambon_type='3'

ก็จะได้คำตอบแบบนี้

f_address_id address_description address_tambon_type address_amphur_id address_changwat_id address_region
510501 ทุ่งหัวช้าง 3 510500 510000 10
510502 บ้านปวง 3 510500 510000 10
510503 ตะเคียนปม 3 510500 510000 10
แสดงความคิดเห็น
Powered for by Blogger Templates free hit counter code
Copyright ? 2008-2009 Uthai Lueadnakrop. All Rights reserved